POST01.07.2015 | CINΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ

Η CIN Insurance (Agents) ltd, εγγεγραμμένη Εταιρεία Ασφαλιστικής Πρακτόρευσης, με Αριθμό Πιστοποιητικού 298, που εκδίδεται με βάση τους περί Ασκήσεως Ασφαλιστικών Εργασιών και άλλων συναφών θεμάτων Νόμους, επιθυμεί να σας ενημερώσει για μία σημαντική αλλαγή στους κανόνες πληρωμής Ασφαλίστρων σε σχέση με την ισχύ των Ασφαλιστικών σας Συμβολαίων.

Ο νέος κανόνας προβλέπει την καταβολή του Ασφαλίστρου πριν την έναρξη της Ασφαλιστικής Κάλυψης και τίθεται σε εφαρμογή από την Εταιρεία μας την 1η Ιανουαρίου 2016.Τούτο σημαίνει ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση και παράδοση του Συμβολαίου είναι η εκ των προτέρων εξόφληση των Ασφαλίστρων.

Η καταβολή των ασφαλίστρων πραγματοποιείται από τον Ασφαλισμένο με τρόπο τον οποίο θα του υποδειχτεί και αποδεικνύεται αποκλειστικά και μόνον με έγγραφη απόδειξη πού εκδίδεται από εντεταλμένο αντιπρόσωπο της Εταιρείας. Η καταβολή των Ασφαλίστρων μέσω Τραπέζης αποδεικνύεται μόνον με την απόδειξη κατάθεσης του Τραπεζικού ιδρύματος.

Τα Ασφάλιστρα υπολογίζονται και καταβάλλονται σε ετήσια βάση. Σε περίπτωση συμφωνίας Ασφαλισμένου και CIN Insurance (Agents) Ltd περί Τμηματικών καταβολών για την εξυπηρέτηση του Συμβαλλομένου, αυτά επιβαρύνονται κατά ποσοστό από την εκάστοτε ισχύουσα τιμολογιακή πολιτική της Εταιρείας και υπογράφεται γραπτή συμφωνία μεταξύ των δύο μερών η οποία θα καθορίζει τον χρόνο διάρκειας ο οποίος δεν θα υπερβαίνει τις 30 ημέρες. Σε περίπτωση παράβασης της εν λόγω συμφωνίας, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει και/ή τερματίσει τη συμφωνία αποστέλλοντας σχετική επιστολή τερματισμού στον συμβαλλόμενο.

Στόχος μας είναι να είμαστε δίπλα σας κάθε στιγμή προσφέροντας σας ασφάλεια και σιγουριά.

Για περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινίσεις είμαστε στην διάθεση σας.

Με εκτίμηση

Ανδρέας Νεοκλέους